Yellow Submarine | צוללת צהובה

Yellow Submarine | צוללת צהובה

צוללת צהובה המקום למוזיקה בירושלים ע”ר מרכז רב תחומי למוזיקה

השם המלא שלנו בתעודת הזהות: צוללת צהובה המקום למוזיקה בירושלים עמותה רשומה {ע”ר} המשמשת כמרכז רב תחומי למוזיקה.

הצוללת הוקמה בשנת 1991 על ידי הקרן לירושלים בשיתוף עיריית ירושלים, מתרומה של קרן פלורשהיימר ומרטי פרץ.

מטרות הצוללת הצהובה
לעודד ולקדם מוזיקאים/ות צעירים וצעירים ברוחם בכל תחום וסגנון של מוזיקה.
להוות בית, מקום מפגש ומרכז אינפורמטיבי למוזיקאים.
לספק חדרי חזרות, אולם מופעים ואולפן הקלטות.
ליזום ולהפיק מופעים של אמנים ידועים וליזום ולהפיק פסטיבלים בתחום המוזיקה.

במהלך השנים יזמה, פיתחה והפיקה הצוללת תכניות ופרויקטים רבים וביניהם:
מגמת מוזיקה על אזורית לבגרות 5 יח”ל, בית ספר לסאונד, פרויקט הרכבי נוער, פרויקט “החממה” להרכבים מקומיים, פסטיבלי ג’אז בינלאומיים, פסטיבל חשיפה בינלאומית למוזיקה בשיתוף משרד החוץ, פרויקט לא סטנדרטים ועוד – על כל אלו תוכלו לקרוא בצוללת + כאן באתר.

הצוללת הצהובה נתמכת ע”י משרד התרבות והספורט, הקרן לירושלים ועירית ירושלים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *